Title Title

Historia Tour de Konstytucja

Historia Tour de Konstytucja
  • 25 kwietnia 2022
  • KORD

Historia Tour de Konstytucja

Nasza historia - czyli pierwsza edycja TdK

Czym jest Tour de Konstytucja?

„Tour de Konstytucja” to cykl spotkań organizowanych we wszystkich regionach Polski, angażujący społeczności lokalne. W spotkaniach tych biorą udział przedstawiciele zawodów prawniczych, organizacji pozarządowych, a także ludzie kultury.

W 2021r. odwiedziliśmy wynajętym wówczas TourBusem 84 miejscowości. Szlak podróży wyznaczał GPS TourBusa, odmierzając solennie wszystkie pokonane kilometry.  Zebraliśmy ich 8.640.

Mieszkańcy odwiedzanych miast i miasteczek w Polsce ze spotkań zabrali do domów 13 tysięcy egzemplarzy Konstytucji i 12 tysięcy informatorów, 8 tysięcy mini broszurek.

Niezliczone debaty, symulacje rozpraw, koncerty, quizy, gry i zabawy dla dzieci. Rozmawiamy z uśmiechem o Konstytucji, Karcie praw podstawowych, prawach człowieka.

Wideo